Skip to content

Wie was Adolf Hitler, Opdracht havo/vwo 3

Wie was Adolf Hitler Opdracht

Wie was Adolf Hitler Brontekst

Uitleg:

De leerling gaat allereerst aan de slag met het lezen van de tekst en het arceren van de belangrijkste zaken van de tekst.

Nadat dit gedaan is deel je het opdrachtenblad uit en mogen ze aan de slag.

1.

a.Bestudeer de tekst en zoek uit in de vorm van het verbanden leggen tussen oorzaken en gevolgen hoe Adolf Hitler zoveel steun heeft kunnen ontvangen/ hoe hij zover heeft kunnen komen. (Vakdoel: herkennen van Causaliteit)

b. Geef de gebeurtenissen in het persoonlijke leven van Adolf Hitler weer die een reden gaven waarom hij wellicht machtig wilde worden. Leg de verbanden tussen oorzaak en gevolg .

2.Had de opkomst van Adolf Hitler tegen gehouden kunnen worden? Leg je antwoord uit aan de hand van minimaal 3 argumenten.

3. Zou een persoon zoals Adolf Hitler in onze tijd ook aan de macht kunnen komen en zoveel macht naar zich toe kunnen trekken? Leg je antwoord uit in de vorm van een betoog. (min ½ a4 ,max 1 a4)