Skip to content

Vlog

Vlog,

Een Vlog is een videoblog de opdracht is dat jullie in vlogvorm een willekeurig begrip/onderwerp/thema o.i.d. uitkiezen welke jullie in twee of drietallen op een creatieve manier uitleggen.

Minimaal 5 minuten maximaal 7 minuten.

Je mag gebruik maken van games.

Je moet er historisch beeldmateriaal in gebruiken.

Je moet een script inleveren van minimaal 2 kantjes. In het script beschrijf je de gebeurtenis, geef je een logboek weer (wie heeft wat gedaan), en vermeld je, je bronnen.

Inleveren op usb, via youtube of wetransfer.

Inleverdatum onderwerp: afhankelijk van je klas ==> zie agenda

Inleverdatum VLOG: afhankelijk van je klas ==> zie agenda 

Tip 1: Hoe wil jij je onderwerp presenteren? 

Tip 2: Wees concreet

Tip 3: Bereid je vlog goed voor

Tip 4: Geef waardevolle informatie/content 

Tip 5: Maak je vlog niet te lang

Tip 6: Zorg voor structuur in je vlog

Bronvermelding:

Ergens aan het einde van het filmpje dien je, je bronnen te vermelden.

Voorbeeldfilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=CXQCAuZmQ1M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aqCuNajPovI

https://www.youtube.com/watch?v=Khki_HgtL5I