Skip to content

Tijdvak 1 Jagers en Boeren Havo 4

tijdvak I tot 3000 v.C.

tijd van jagers en boeren( prehistorie ).

kenmerkende aspecten

1. de levenswijze van jager-verzamelaars

2. het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

3. het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Kerbegrippen- agrarisch – cultuur – jagers-verzamelaars – landbouwsamenleving

http://www.timemaps.com/hunter-gatherer

From Hunter Gatherer to Farmer Youtubefragment