Skip to content

Jagers en Boeren

oudstewereldkaart Pdf oudste wereldkaart.

Jagers en Verzamelaars Presentatie over jagers en verzamelaars vanaf het einde van de ijstijd tot het land bewoonbaar is.

De eerste boeren ontstaan van de landbouw / verschil tussen akkerbouw en veeteelt / wie heeft de X-factor de Jager of de Boer?

Hunebedden presentatie over het  hiernamaals en hunebedden en dergelijke.