Skip to content

De Verlichting,

De verlichting Hoofdstuk 4 paragraaf 1

1700-1800 Tijd van pruiken en revoluties, eeuw van de verlichting,  achttiende eeuw, vroegmoderne tijd.

Kenmerkend aspect:

27. Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen

28. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)