Skip to content

Categorie: Tijdvak 9: Tijd van wereldoorlogen

Vlog

Vlog, Een Vlog is een videoblog de opdracht is dat jullie in vlogvorm een willekeurig begrip/onderwerp/thema o.i.d. uitkiezen welke jullie in twee of drietallen op…

Continue reading Vlog

Comments closed